Ir para conteúdo
 • Cadastre-se

José Dantas

Membros
 • Total de itens

  3
 • Registrou-se em

 • Última visita

Sobre José Dantas

 • Rank
  Estou chegando agora...
 1. Pessoal, Alguém poderia informar um app para gerenciar GPU ou escolher qual GPU utilizar. vlw Amigos.
 2. Perfeito meu caro, não tinha parado para analizar. Irei monitorar visto que isso ocorre apenas qdo vejo vídeo.
 3. Pessoal, Possuo um Mac Mini Edição 2010 com o Sierra instalado quando assisto filme em alguns momentos o mesmo reinicia e quando retorna a área de trabalho é informado o seguinte erro: - Caso alguém já passou por erros parecidos gostaria muito de ajuda, agradecendo desde já. Anonymous UUID: C36FF99B-0AD6-C5AD-3601-C00051B86D59 Wed Jan 17 02:53:25 2018 *** Panic Report *** panic(cpu 0 caller 0xffffff800e6996b0): "waitq deadlock - waitq=0xffffff80815c6bb0, cpu=0\n"@/BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/xnu/xnu-4570.31.3/osfmk/kern/waitq.c:1825 mp = 0xffffff801a9e3cc0, phys = 0x1354a9cc0, prev (0xb: 0xffffc000-0x100000000) vp = 0xffffff801cbb5e08, phys = 0x12748de08, prev (0xb: 0xffffc000-0x100000000) 0xffffff801a9e2000: IUMAAC9kZXZEAy9kaXNIA2sxczFMAwEDAABEBwCV8h5YB4D///9cBwAAAgBgBwAAAgBkByAAAABoByAAAABsBwAAAgBwBwAAAgB0BwMAAAB4BwACAAB8ByAAAACABwEAAACEBwAAACHIB//////kB0j2WBzoB4D////sBwEAAADwBwIAAAD4B5v///8oCJv///8sCMAtJx8wCID///80CNiEIx9ACID///9ECIpkdARICAkAAABMCAIAAABQCP////98CABRnhqACID///+ECOBGnhqICID///+MCAEAAACQCP////+kCNCRH5GoCH////+sCLAW5g6wCID///+0CKj6zx24CID///+8CLj4zx3ACID////ECNj4zx3ICID////MCNAonhrYCID////cCOAonhroCID////sCAgAUATwCAAACAD0CAAEAAAECQACAAAICQEAADBACRgAAABECWF1dG9UCWZzAABYCS9uZXRkCW1hcCBkDS1ob3NoDXRzAABsDQAA 0xffffff801a9e3000: bAAAAHIAAAB7AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAICAHh8JBwAAIAAAAggAaDQhEwAAAAQAA2DQCAABBwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPDwkHABAQAAACACAIBAAAAIAABAqpEiE4aPKm+oA6oAAhoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOTh2A////AAACAP8PAAAAAAAh/////z8AAABAkZoduPjPHbfDxC7gMp4aABAAAP8PAAAAAAAh/////wCGKhoCAAAA4EaeGjjB/w56AgEAAAAfAEB4/JBQFuYOgP///4h+kiAoXrscyHqxGiA9nhqA////ANCABAABXZAAABAAGNhDB/AUCgfwGgkHKL06AO////+6J/n/AgAAARcAAABoZnMAzAAADA4O7u7uBM7EAAAM7O7u7h4ODgAEIAAIAgFsDjgJCPA/gMMLMACBACAgBAA4/wP+P39DBAEvAAAA 0xffffff801a9e4000: aAAAAG4AAAB1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAgIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQgIAaH4oHDgAqAAABCjFICAAAqBwoJCg5mv1IGDEDJJBDAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4PCcfC9kZXYvZGlzazBzMgDIsRqA////AAAAAgABAAAAAEAAAwAAAAAgAACbBAAAQvoOACgADwAAAAAhoHuxGgEAAACAn6EagP///xBKbyAAAAACgCieGsA8nhqA////OQEAAMBJ5g6QFeYOgP///3iAsRrI1ngiMEeeGgAQEAQAEBAAkC2+GmRldmYvZGV2AAACAP8PAAAAAADQ7u7g4O7uru0AAAAwAAfOzAAAAAABAAgCAfwPOAL8Dzj/Aw4ZQAPYFnhOMAcgAAgA Backtrace (CPU 0), Frame : Return Address 0xffffff90a983b330 : 0xffffff800e6505f6 0xffffff90a983b380 : 0xffffff800e77d604 0xffffff90a983b3c0 : 0xffffff800e76f0f9 0xffffff90a983b440 : 0xffffff800e602120 0xffffff90a983b460 : 0xffffff800e65002c 0xffffff90a983b590 : 0xffffff800e64fdac 0xffffff90a983b5f0 : 0xffffff800e6996b0 0xffffff90a983b640 : 0xffffff800e66a411 0xffffff90a983b670 : 0xffffff800e65f6ce 0xffffff90a983b6b0 : 0xffffff800eb2b7f6 0xffffff90a983b730 : 0xffffff800e86edfb 0xffffff90a983b770 : 0xffffff7f90f707af 0xffffff90a983b810 : 0xffffff7f90f71800 0xffffff90a983b830 : 0xffffff7f90f73ac7 0xffffff90a983b940 : 0xffffff7f90f8cc95 0xffffff90a983b9a0 : 0xffffff7f90f688e4 0xffffff90a983bb90 : 0xffffff7f90f6f68e 0xffffff90a983bc00 : 0xffffff7f90f9c4f6 0xffffff90a983bc30 : 0xffffff800e88744f 0xffffff90a983bce0 : 0xffffff7f90f95901 0xffffff90a983bea0 : 0xffffff800e897c8d 0xffffff90a983bec0 : 0xffffff800e887118 0xffffff90a983bf30 : 0xffffff800e897bd7 0xffffff90a983bf40 : 0xffffff800ebfb3e8 0xffffff90a983bfa0 : 0xffffff800e602906 Kernel Extensions in backtrace: com.apple.filesystems.hfs.kext(407.30.1)[CB6AC89F-23BE-30A4-9E90-5121A184925A]@0xffffff7f90f61000->0xffffff7f90fc7fff dependency: com.apple.filesystems.hfs.encodings.kext(1)[F1862033-F96A-398C-8231-DC48CC990567]@0xffffff7f90f59000 BSD process name corresponding to current thread: launchd Mac OS version: 17C205 Kernel version: Darwin Kernel Version 17.3.0: Thu Nov 9 18:09:22 PST 2017; root:xnu-4570.31.3~1/RELEASE_X86_64 Kernel UUID: 87641697-A3DD-30C4-B010-E65ECE57550B Kernel slide: 0x000000000e200000 Kernel text base: 0xffffff800e400000 __HIB text base: 0xffffff800e300000 System model name: Macmini4,1 (Mac-F2208EC8) System uptime in nanoseconds: 1181061213869 last loaded kext at 306149676576: com.apple.filesystems.msdosfs 1.10 (addr 0xffffff7f8f940000, size 69632) last unloaded kext at 504581260378: com.apple.driver.AppleMCP89RootPortPM 1.11 (addr 0xffffff7f9152d000, size 24576) loaded kexts: com.apple.filesystems.ntfs 3.13 com.apple.driver.AudioAUUC 1.70 com.apple.driver.AppleHWSensor 1.9.5d0 com.apple.driver.ApplePlatformEnabler 2.7.0d0 com.apple.driver.AGPM 110.23.24 com.apple.filesystems.autofs 3.0 com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver 131 com.apple.driver.AppleHDA 280.12 com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.6.4 com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.5.3 com.apple.GeForceTesla 10.0.4 com.apple.AGDCPluginDisplayMetrics 3.16.2 com.apple.driver.AppleMikeyDriver 280.12 com.apple.driver.pmtelemetry 1 com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.1 com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 6.0.2f2 com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0 com.apple.driver.AppleHV 1 com.apple.driver.AppleIntelSlowAdaptiveClocking 4.0.0 com.apple.driver.AppleLPC 3.1 com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin 1.0.0 com.apple.driver.AppleOSXWatchdog 1 com.apple.driver.AppleIRController 352 com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1 com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0 com.apple.BootCache 40 com.apple.filesystems.hfs.kext 407.30.1 com.apple.iokit.SCSITaskUserClient 404.30.2 com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet 10.3.1 com.apple.driver.AppleFWOHCI 5.5.8 com.apple.driver.AirPort.Brcm4331 800.21.30 com.apple.driver.AppleAHCIPort 329 com.apple.driver.AppleRTC 2.0 com.apple.driver.AppleHPET 1.8 com.apple.driver.AppleACPIButtons 6.1 com.apple.driver.AppleSMBIOS 2.1 com.apple.driver.AppleACPIEC 6.1 com.apple.driver.AppleAPIC 1.7 com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 220.0.0 com.apple.nke.applicationfirewall 183 com.apple.security.quarantine 3 com.apple.security.TMSafetyNet 8 com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement 220.0.0 com.apple.IOBufferCopyEngineTest 1 com.apple.kext.triggers 1.0 com.apple.driver.DspFuncLib 280.12 com.apple.kext.OSvKernDSPLib 526 com.apple.nvidia.classic.NVDANV50HalTesla 10.0.4 com.apple.nvidia.classic.NVDAResmanTesla 10.0.4 com.apple.driver.AppleHDAController 280.12 com.apple.iokit.IOHDAFamily 280.12 com.apple.iokit.IOAudioFamily 206.5 com.apple.vecLib.kext 1.2.0 com.apple.iokit.IOSurface 209.2.2 com.apple.iokit.IOSerialFamily 11 com.apple.driver.AppleSSE 1.0 com.apple.AppleGPUWrangler 3.16.2 com.apple.AppleGraphicsDeviceControl 3.16.21 com.apple.iokit.IOSlowAdaptiveClockingFamily 1.0.0 com.apple.iokit.IOFireWireIP 2.2.8 com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.18d1 com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy 1.0.0 com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 6.0.0d8 com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.14d1 com.apple.iokit.IONDRVSupport 517.22 com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 517.22 com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport 6.0.2f2 com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport 6.0.2f2 com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerTransport 6.0.2f2 com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 6.0.2f2 com.apple.driver.usb.AppleUSBHub 1.2 com.apple.driver.usb.IOUSBHostHIDDevice 1.2 com.apple.driver.usb.networking 5.0.0 com.apple.driver.usb.AppleUSBHostCompositeDevice 1.2 com.apple.filesystems.hfs.encodings.kext 1 com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice 404.30.2 com.apple.iokit.IOBDStorageFamily 1.8 com.apple.iokit.IODVDStorageFamily 1.8 com.apple.iokit.IOCDStorageFamily 1.8 com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI 267 com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 301.20.1 com.apple.iokit.IOEthernetAVBController 1.1.0 com.apple.iokit.IOFireWireFamily 4.6.8 com.apple.iokit.IO80211Family 1200.12.2 com.apple.driver.mDNSOffloadUserClient 1.0.1b8 com.apple.driver.corecapture 1.0.4 com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCIPCI 1.2 com.apple.driver.usb.AppleUSBOHCIPCI 1.2 com.apple.driver.usb.AppleUSBOHCI 1.2 com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCI 1.2 com.apple.driver.usb.AppleUSBHostPacketFilter 1.0 com.apple.iokit.IOUSBFamily 900.4.1 com.apple.driver.NVSMU 2.2.9 com.apple.iokit.IOAHCIFamily 288 com.apple.driver.AppleEFINVRAM 2.1 com.apple.driver.AppleEFIRuntime 2.1 com.apple.driver.AppleUSBHostMergeProperties 1.2 com.apple.iokit.IOHIDFamily 2.0.0 com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1 com.apple.security.sandbox 300.0 com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1 com.apple.driver.AppleFDEKeyStore 28.30 com.apple.driver.AppleEffaceableStorage 1.0 com.apple.driver.AppleKeyStore 2 com.apple.driver.AppleUSBTDM 439.30.4 com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity 1.0.5 com.apple.iokit.IOUSBMassStorageDriver 140.30.1 com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice 404.30.2 com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 404.30.2 com.apple.driver.AppleCredentialManager 1.0 com.apple.driver.KernelRelayHost 1 com.apple.iokit.IOUSBHostFamily 1.2 com.apple.driver.usb.AppleUSBCommon 1.0 com.apple.driver.AppleBusPowerController 1.0 com.apple.driver.AppleSEPManager 1.0.1 com.apple.driver.IOSlaveProcessor 1 com.apple.iokit.IOBufferCopyEngineFamily 1 com.apple.driver.DiskImages 480.30.2 com.apple.iokit.IOStorageFamily 2.1 com.apple.iokit.IOReportFamily 31 com.apple.iokit.IOTimeSyncFamily 650.5 com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.4 com.apple.driver.AppleACPIPlatform 6.1 com.apple.driver.AppleSMCRTC 1.0 com.apple.driver.AppleSMC 3.1.9 com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.9 com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4 com.apple.kec.Libm 1 com.apple.kec.pthread 1 com.apple.kec.corecrypto 1.0 EOF Model: Macmini4,1, BootROM MM41.0045.B00, 2 processors, Intel Core 2 Duo, 2,4 GHz, 4 GB, SMC 1.65f2 Graphics: NVIDIA GeForce 320M, NVIDIA GeForce 320M, PCI, 256 MB Memory Module: BANK 0/DIMM0, 2 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x80CE, 0x4D34373142353737334448302D4348392020 Memory Module: BANK 1/DIMM0, 2 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x80CE, 0x4D34373142353737334448302D4348392020 AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0x93), Broadcom BCM43xx 1.0 (5.106.98.102.30) Bluetooth: Version 6.0.2f2, 3 services, 27 devices, 1 incoming serial ports Network Service: Wi-Fi, AirPort, en1 Serial ATA Device: APPLE HDD TOSHIBA MK5065GSXF, 500,11 GB Serial ATA Device: HL-DT-STDVDRW GA32N USB Device: USB Bus USB Device: BRCM2070 Hub USB Device: Bluetooth USB Host Controller USB Device: IR Receiver USB Device: Microsoft® 2.4GHz Transceiver v8.0 USB Device: USB Bus USB Device: Microsoft Nano Transceiver 1.1 USB Device: USB 2.0 Bus USB Device: DataTraveler 2.0 USB Device: USB 2.0 Bus USB Device: Expansion Thunderbolt Bus:
×
×
 • Criar Novo...